“Bu web sitesine” yapılan atıflar, kullanıcının bu Hüküm ve Koşullara bağlantı verdiği belirli bir Cahil Profesör web sitesine yöneliktir.

Lütfen bu belgeyi dikkatlice okuyun. Bu web sitesine erişerek veya bu web sitesinin herhangi bir bölümünü kullanarak, bu Hüküm ve Koşulları kabul ettiğinizi ve hepsine uyacağınızı onaylarsınız. Bu Hüküm ve Koşulları kabul etmiyorsanız, bu web sitesini kullanmamalısınız. Herhangi bir sorunuz varsa, lütfen destek@cahilprofesor.com adresine e-posta gönderin .

Bu Hüküm ve Koşulları zaman zaman değiştiriyoruz. Bu web sitesini her kullanmak istediğinizde, o sırada geçerli olanları anladığınızdan emin olmak için lütfen önce onları kontrol edin. Bu Hüküm ve Koşullar en son 25 Kasım 2020’de güncellenmiştir.

Bu web sitesini kullanarak

Bu web sitesi kişisel görüntüleme ve kullanım için cahilprofesor.com tarafından korunmaktadır. Bu Hüküm ve Koşulların amaçları doğrultusunda, “kullanıcıya” yapılan tüm atıflar, bu web sitesine veya bu web sitesi tarafından sağlanan hizmetlerden herhangi birine, kendi adına veya kendisinin oluşturduğu bir kuruluş veya kurum adına erişen veya kullanan herhangi bir kişiye yöneliktir. temsil etmek.

Kullanıcı sorumlulukları

 1. Kullanıcı, kullanıcı adlarını ve şifrelerini kesinlikle gizli ve güvenli tutacaktır. Kullanıcı bu bilgileri herhangi bir üçüncü şahsa ifşa etmeyecektir.
 2. Kullanıcı, bu web sitesini yalnızca bu Hüküm ve Koşullara uygun olarak ve yalnızca yasal amaçlarla ve yasal bir şekilde kullanacaktır.
 3. Kullanıcı bu web sitesinde görüntülenmek üzere bilgi verirse, bunun doğru, doğru, eksiksiz ve güncel olmasını sağlayacak ve gerektiğinde güncelleyecektir. Kullanıcı, karalayıcı, müstehcen, taciz edici veya başka bir şekilde sakıncalı veya geçerli yasaları veya üçüncü taraf haklarını ihlal eden hiçbir verinin yüklenmemesini veya sunulmamasını sağlayacaktır.
 4. Kullanıcı, verileri bu web sitesinde gösterilmek üzere göndererek, virüslerden ve bu web sitesinin herhangi bir bölümü veya başka herhangi bir teknolojide kirletici veya yıkıcı etkiye sahip olabilecek herhangi bir şeyden arınmış olmalarını sağlamak için tüm makul önlemleri aldığını garanti eder.
 5. Kullanıcı, bu web sitesine erişmek için bilgi teknolojisini, bilgisayar programlarını ve platformunu yapılandırmalıdır. Kullanıcı, kendi virüs koruma yazılımını kullanacaktır.
 6. Kullanıcı, bu web sitesinin veya içeriğinin bütünlüğüne zarar verme girişiminde bulunmayacak ve bu web sitesi ile bağlantılı olarak mevcut sistemleri uyarlamayacak veya engellemeyecek veya normal işlemler dışında ona erişmeyecektir.
 7. Dosyaların sistematik olarak indirilmesi yasaktır.

Gizlilik Politikası

 1. Cahil Profesör, kullanıcılarının gizliliğini çok ciddiye alır ve bu gizliliği korumayı taahhüt eder. Daha fazla ayrıntı için Cahil Profesör’ ün Gizlilik Politikasına bakın .

Feragatname

 1. Şartları Cahil Profesör Yasal Uyarı Bu Şartlar ve Koşulların içinde dahil edilmiştir.

Çeşitli

 1. Aksi belirtilmedikçe, bu web sitesinde Cahil Profesör tarafından sunulan tüm yarışmalar (“yarışmalar”), Cahil Profesör ile aynı gruptaki herhangi bir şirketin çalışanları (ve aileleri) veya yarışmalarla bağlantılı başka herhangi bir kişi hariç, 18 yaş ve üstü herkese açıktır . Dünyadaki tüm ülkeler yarışmaların yasallığını kabul etmediğinden, bir kayıt göndererek ikamet ettikleri ülkenin herhangi bir yasasını ihlal etmediklerinden emin olmak, Türkiye de olmayan her katılımcının sorumluluğundadır. Herhangi bir yarışmacının herhangi bir yarışmaya yasa dışı olarak girmesinden Cahil Profesör sorumlu tutulamaz. Herhangi bir şüphe durumunda, yarışmacı, ülkelerindeki ilgili makamlarla görüşecektir. Tüm katılımcılar, e-posta adresleriyle birlikte doğru adlarını ve posta adreslerini vererek yarışmalara kaydolacaktır. Yarışmalara kaydolarak, kullanıcılar, yukarıdaki 7. maddede atıfta bulunulduğu üzere, Cahil Profesör’ ün Gizlilik Politikasında yer alan hükümleri okuyup kabul ettiklerini kabul eder. Tüm yarışmalar, bu web sitesinde gösterilen Şartlar ve Koşullara tabi olacaktır.
 2. Bu web sitesinin üçüncü şahıslar tarafından sağlanan diğer sitelere, kaynaklara ve bağlantılar içerdiği durumlarda, bu bağlantılar yalnızca kullanıcının bilgisi için sağlanır. Bu tür bağlantılar, bağlantılı web sitelerinin kullanımının onaylanması veya kullanıcının bunlardan elde edebileceği bilgiler olarak yorumlanmayacaktır. Cahil Profesör, bu sitelerin veya kaynakların içeriği üzerinde hiçbir kontrole sahip değildir. Kullanıcı tarafından Cahil Profesör’ ün Gizlilik Politikası kapsamına giren kişisel veriler dışında gönderilen herhangi bir bilgi, Cahil Profesör tarafından gizli olmayan olarak değerlendirilecek ve Cahil Profesör, bu bilgileri kısıtlama olmaksızın ve yükümlülük olmaksızın çoğaltma, dağıtma ve başkalarına iletme hakkına sahip olacaktır.
 3. Cahil Profesör, başka çareler arama haklarını sınırlamaksızın, bu web sitesinin tamamını veya bir kısmını, önceden haber vermeksizin ve hiçbir sorumluluk yüklenmeksizin geçici veya kalıcı olarak değiştirme, değiştirme veya kaldırma hakkını saklı tutar. Bu, Cahil Profesör’ ün kendi takdirine bağlı olarak, bu web sitesinin kötüye kullanımını veya diğer kullanıcılar için potansiyel olarak zararlı olduğunu düşündüğü kullanıcı tarafından bu web sitesine yerleştirilen rahatsız edici materyalleri kaldırma hakkını içerir.
 4. Bu Hüküm ve Koşullar, bu web sitesinde Cahil Profesör’ ün belirli ürün veya hizmetlerinden herhangi birine erişmek için kullanıcının kabul etmesi gereken diğer Hüküm ve Koşullara ilavedir ve bunları tamamlar.
 5. Cahil Profesör, bu web sitesine kesintisiz erişime izin vermek için makul çabalarını kullanacaktır, ancak erişimin her zaman mevcut olacağını garanti edemez. Cahil Profesör, ticari ve operasyonel nedenlerle bu web sitesinin tamamının veya herhangi bir kısmının kullanılabilirliğini askıya alabilir veya geri çekebilir veya kısıtlayabilir. Makul olarak uygulanabilir olan her yerde size herhangi bir askıya alma veya geri çekme hakkında makul bir bildirimde bulunmaya çalışacağız.
 6. Cahil Profesör, bu Hüküm ve Koşulları herhangi bir zamanda değiştirme hakkına sahiptir ve değişiklikten sonra bu web sitesini kullanmaya devam etmek, değiştirilen Hüküm ve Koşulların kabulü olarak kabul edilecektir. Değişiklikler için Hüküm ve Koşulları sık sık kontrol etmek ve kullanıcı değişikliklerden memnun değilse kullanıma son vermek kullanıcının sorumluluğundadır.
 7. Cahil Profesör, tamamen kendi takdirine bağlı olarak, kişilerin bu web sitesinin tamamına veya bir kısmına veya bu web sitesinde sağlanan hizmetlere erişimini yasaklama hakkını saklı tutar.
 8. Bu Hüküm ve Koşulların her bir hükmü ayrı ayrı ve birbirinden bağımsız olarak yorumlanacaktır ve herhangi bir bölümün geçersizliği diğer bölümlerin geçerliliğini etkilemeyecektir.
 9. Bu Hüküm ve Koşullar Türkiye Cumhuriyeti yasalarına tabidir ve her türlü anlaşmazlığı belirlemek için yargı mahkemeleri münhasır yargı yetkisine sahiptir.
 10. Bu web sitesi Cahil Profesör’ ün ticari markalarını içerebilir. Bu ticari markaları Cahil Profesör’ ün önceden yazılı onayı olmadan kullanmanıza izin verilmez.


İletişim bilgileri

Kullanıcının bu Hüküm ve Koşullar hakkında herhangi bir sorusu veya yorumu varsa, iletişim kurmalıdır.